Minskad styrka när vi åldras kan bero på inställning

3.6.2022

Under 2020 kom en forskningsrapport från Göteborgs Universitet med titeln “Får äldre vara med i mediesamhället?”. Där kom författarna fram till att äldre personer ofta framställs som likartade och svaga i media. Medias bild är att de flesta äldre lever och beter sig likartat samt ofta är fysiskt svaga och sköra. Sanningen är dock att det finns stora skillnader bland äldre vad gäller fysisk styrka, aktivitetsnivåer, beteende och livsstil.

Stereotyper kan påverka vår förmåga

Studier har tidigare visat att äldre personer utsätts för diskriminering i både privatliv och arbetsliv. Dessa framställningar om åldrandet och äldre personer påverkar dem negativt. Forskarna kallar detta för sterotyp-hot. Sterotypiska bilder och åsikter om grupper av människor påverkar individer negativt. Medvetet eller omedvetet. I en studie jämförde man två grupper med människor i olika åldrar, uppgiften var att göra så många armhävningar som man kan. Den ena gruppen fick skriva ned sin ålder innan de gjorde armhävningarna, den andra fick göra armhävningarna först och sen skriva ned sin ålder.

Den gruppen som fick skriva ned sin ålder först klarade av många färre armhävningar än den andra gruppen. Varför? En förklaring kan vara att när vi blir påminda om vår ålder så tänker vi på oss själva som äldre och äldre betyder i vårt samhälle svagare. I liknande studier har man gett matematikprov till två olika grupper, ena gruppen får veta innan att på detta typ av prov presterar tjejer generellt sett sämre medans den andra gruppen fick veta att killar och tjejer presterar liknande. Den förstnämnda gruppens tjejer presterade i studien också sämre på provet, trots att det var exakt samma prov som ges till båda grupperna. Stereotyp-hot påverkar våra tankar, känslor och beteenden.

Våra värderingar och vår syn på åldrandet kan vara något som vi som samhälle och individer behöver vara vaksamma på, hur påverkar det oss och hur vill vi att det skall vara? Varje generation lever längre och längre och vi får fler år att leva i hög ålder, då blir det extra viktigt att vi tillåter och skapar en ny syn på åldrande som innefattar hela spektrumet av människor, livsstilar och inte låser in folk i en snäv idé om vad ålder har för betydelse för våra liv.

Fundera gärna själv på hur du påverkas av stereotyper. Har jag förutfattade meningar om att åldras? Uttrycker andra förutfattade meningar om åldrandet? Finns det saker jag inte gör för jag tror att “äldre” personer inte kan eller bör göra dem? Skapa dina egna värderingar om åldrandet!

Bli först med att kommentera inlägget

Ladda ned på Google Play